СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Споразумение с потребителя

Моля прочетете внимателно  следните условия, преди да използвате този сайт ,Sanitarnimateriali.shopmania.biz предоставя услугите си за вас при спазване на следното Споразумение с потребителя .

Кои сме ние

По смисъла на този договор, и на този сайт, Sanitarnimateriali.shopmania.biz ,сайт, ние" се отнася до Медикам ЕООД.  Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Медикам ЕООД.

Промени в тези Условия за ползване

Sanitarnimateriali.shopmania.biz си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите в писмен вид  до последния адрес, предоставен от клиента по електронна поща, с  публикуване на сайта или с някакви други разумни средства за комуникация. Sanitarnimateriali.shopmania.biz също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждава приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на ,Sanitarnimateriali.shopmania.biz е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки  на продукти от   Sanitarnimateriali.shopmania.biz са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на ,Sanitarnimateriali.shopmania.biz да се се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме  количествата, до нормалният размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на , Sanitarnimateriali.shopmania.biz или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на Медикам ЕООД  или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Правила за поверителност

  Sanitarnimateriali.shopmania.biz защитава информацията предоставена от  клиента по начин и условия публикувани  на този сайт. Условията за  защита на личните данни и сигурност, могат да  се изменят переодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации

Sanitarnimateriali.shopmania.biz е положил всички разумни усилия, за да покажете възможно най-точно цветовете на продуктите, които се появяват на сайта. Въпреки това, действителните  цветове който виждате, ще зависят  от редица фактори, включително и от  монитора, който се използва и неговите настройки.

Sanitarnimateriali.shopmania.biz не гарантира, че на вашият монитор всеки цвят ще бъде точен.  Поръчвайки продукт с определен цвят, който е индетифициран чрез номер или наименование на съответният специфичен цвят вие се съгласявате с покупката му.

Ако по някаква причина са не сте удовлетворени от своя опит в този сайт, моля свържете се с нас или сверете цветовете със  сайта на производителя.  

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Ако по някаква причина не сте доволни от продукт,  който сте закупили от  този сайт можете да го  върнете спазвайки условията и инсрукциите за връщане упоменати по-долу.

Ние ще ви предоставим  избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Ограничения на отговорността

Sanitarnimateriali.shopmania.biz в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни  и случайни вреди или щети в размер който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт, дори и в случай когато  Sanitarnimateriali.shopmania.biz е бил  предварително информиран за възможността за такива щети.

Поръчки и условия за доставка

Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от  Sanitarnimateriali.shopmania.biz към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и  потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката  Sanitarnimateriali.shopmania.biz не е задължен да я изпълни.   Sanitarnimateriali.shopmania.biz си запазва правото, без предварително уведомяване,  да  ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.

 Sanitarnimateriali.shopmania.biz  може да изиска допълнителна  информация за клиента преди приемане на поръчката.

Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от Sanitarnimateriali.shopmania.biz се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както  и с  цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден когато е направен в рамките на същия работен ден в който е направена поръчката, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчката.

Външни сайтове и обвързване

 Sanitarnimateriali.shopmania.biz може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове").   Sanitarnimateriali.shopmania.biz не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между  и Sanitarnimateriali.shopmania.biz  клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта  Sanitarnimateriali.shopmania.biz представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта Sanitarnimateriali.shopmania.biz

 

  
  

  

Пазаруване по цена

  

  

Бюлетин

 
Желаете ли да получавате имейл съобщения относно намаления, специални оферти или нови продукти?